MİSSİYAMIZ

Müştərilərə daha keyfiyyətli xidmət vermək, bizneslərə layihələrində dəyər qatmaq və ölkə iqtisadiyyatına dəstək olmaq.

MƏQSƏDİMİZ

Müştərilərə maksimal dərəcədə faydalı olmaq.

HƏDƏFİMİZ

Qabaqcıl və daha güclü maliyyə qurumuna çevrilmək.

XİDMƏTLƏRİMİZ

İstehlak krediti

Müddət: 1-3 il                                         Valyuta: AZN

Mikrokredit

Müddət: 1-3il                                        Valyuta: AZN